Nebytové priestory

B1-NP
Nebytový priestor B1-NP - rezervovaný

s výmerou 29,51 m2

D1-NP
Nebytový priestor D1-NP

s výmerou 48,71 m2

E1-NP
Nebytový priestor E1-NP

s výmerou 32,18 m2

F1-NP
Nebytový priestor F1-NP

s výmerou 30,66 m2

H1-NP
Nebytový priestor H1-NP

s výmerou 48,71 m2

J1-NP
Nebytový priestor J1-NP

s výmerou 47,34 m2

Ochrana osobných údajov
Pri prehliadaní našej webstránky môžu byť niektoré informácie zo služieb na našej webstránke ukladané prostredníctvom prehliadača vo forme cookies. Nastavenie cookies si môžete zmeniť v nastaveniach prehliadača. Prosím berte na vedomie, že blokovanie cookies môže obmedziť funkčnosť niektorých služieb na našich webstránkach.